പൊലീസിനെ രഹസ്യമായി എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കണോ? വഴിയുണ്ട്, ഒരുവിവരവും പുറത്തുപോകില്ലെന്ന് ധൈര്യമായി ഉറപ്പിക്കാം

കേരള പൊലീസിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ലഭ്യമാക്കാൻ മൂന്ന് വർഷം മുമ്ബ് ആരംഭിച്ച ‘പോള്‍ ആപ്’ സംവിധാനം കൂടുതല്‍ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ റിപ്പോ‌ർട്ട്…