പ്രതിരോധം, ജനാധിപത്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ യുഎസ്-ഇന്ത്യ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തണം: നയതന്ത്രജ്ഞൻ റിച്ചാര്‍ഡ് വര്‍മ

വാഷിംഗ്ടണ്‍: യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഭാവി സഹകരണത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളായ പ്രതിരോധം, ജനാധിപത്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയില്‍ കൂടുതല്‍ സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന്…