90 ന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിനയകുലപതി.. മലയാളചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ കാരണവർ ശ്രീ മധു സാറിന് സ്നേഹോഷ്മളമായ ജന്മദിനാശംസകൾ വിഎം ടീവി ന്യൂസ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.