60 കോടി വെള്ളത്തിലാക്കി സര്‍ക്കാര്‍…! ബിജെപി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രന്‍.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.