ഹെല്‍മെറ്റില്ലാതെയും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റിടാതെയും റോഡിലിറങ്ങുന്നവര്‍ ജാഗ്രതൈ.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.