സർവീസിൽ മികച്ചത്; മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശംസ

Spread the love

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് പ്രശംസയേറുന്നു. ട്രാവൽ + ലെഷർ എന്ന യു.എസ് മാസിക നടത്തിയ സർവേയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ മുംബൈ വിമാനത്താവളം നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

വിവിധ സൂചികകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് സർവ്വേ തയ്യാറാക്കിയത്. വിമാനത്താവണകളുടെ ചെക്ക്-ഇൻ, സുരക്ഷ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കടകൾ തുടങ്ങിയവ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ശുചിത്വമുള്ള അന്തരീക്ഷം, കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം, വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് വായനക്കാർ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിനെ പ്രശംസിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ സർവേ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏക വിമാനത്താവളമാണ് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അഥവാ മുംബൈ എയർപോർട്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.