സിക്കിമിലെ നാഥുലയിലുണ്ടായ മഞ്ഞിടിച്ചിലില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളായ ഏഴു പേര്‍ മരിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.