ശോഭന തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കും

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.