വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി എംഎൽഎ വി കെ പ്രശാന്ത്

Spread the love

MLA പി കെ പ്രശാന്തിന്റെയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ശ്രീ ഈശ്വരി അമ്മൻ സരസ്വതി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ എംഎൽഎക്ക് ഹൃദ്യമായ ആദരവാണ് നൽകിയത് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എംഎൽഎ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.