വടികൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മുരളീധരന്‍, നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അടി തുടങ്ങി ചെന്നിത്തല.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.