റെയില്‍ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സില്‍ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടര്‍, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ തസ്തികയില്‍ 4,660 ഒഴിവുകള്‍

Spread the love

റെയില്‍ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍. സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് റെയില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓണ്‍ലൈൻ മുഖേനയാണ് താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

4,660 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ 4,208 ഒഴിവുകള്‍ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ തസ്തികയിലേക്കും 452 ഒഴിവുകള്‍ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുമാണെന്ന് റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ യുജിസി അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ബിരുദം നേടിയവരായിരിക്കണം. 20-നും 28-നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക. കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി പത്താം ക്ലാസ് വിജയം അല്ലെങ്കില്‍ അംഗീകൃത ബോർഡില്‍ നിന്നും തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയവരായിരിക്കണം. 18-28 വയസ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് rpf.indianrailways.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.