രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എംപി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കി; ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഇനി മത്സരിക്കാനാകില്ല

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.