യാത്രയ്‌ക്കിടെ ബസില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ യുവതിക്ക് ജീവനക്കാര്‍ രക്ഷകരായി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.