മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതോടെയാണ് പദ്ധതി സജീവമായത്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.