മുക്കത്ത് റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട കാര്‍ കത്തിനശിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.