മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.