മദ്രാസയുടെ മറവിൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർ അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് മദ്രസ നടത്തിയിരുന്ന ഉസ്താദുമാരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന് സി ഡബ്ല്യു സി ക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് ഉസ്താദ്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.