മണിമലയില്‍ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണങ്ങളെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.