മഅ്ദനിക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ അനുമതി

Spread the love

മഅ്ദനിക്ക്‌ കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി നൽകി സുപ്രീംകോടതി. കേരളത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പോകാൻ ആണ് അനുമതി.

സ്വന്തം നാടായ കൊല്ലത്ത് മഅദനിക്ക്‌ തങ്ങാം. 15 ദിവസത്തിനൊരിക്കൽ കൊല്ലം പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.