പൊന്നാം ചുണ്ട് പാലം മധ്യഭാഗത്ത് ഇടിഞ്ഞ് താന്ന് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ,മഴ പെയ്താൽ മുൻപേ തന്നെ വെള്ളം കയറി യാത്ര തടസ്സപെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പൊന്നാം ചുണ്ട്, കുണ്ടാളം കുഴി, ഇക്ബാൽ കോളേജ്, പെരിങ്ങമല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെ തടസ്സപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് നിരവധി തവണ പരാതികൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും മാറി മാറി വന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിരുത്തരവാധിത്വ പരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് .അടൂർ പ്രകാശ് MP ,Adv.സ്റ്റീഫൻ MLA ,വിതുര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് Adv.ബാബുരാജ് എന്നിവരുടെ അറിവിലേക്കാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പരസ്പരം പഴിചാരി മുടക്ക് വാദങ്ങൾ നിരത്താനല്ല ആര് ഫണ്ട് ചെലവാക്കുന്നു എന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമേയല്ല, ജനങ്ങളുടെ ഈ യാത്രാദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ജനപ്രതിനിധികളും അധികാരികളും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണണം.c.s Arungeneral Secretary bjp vithura

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.