പാലക്കാട് ജനകീയ ഹോട്ടലില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.