പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇന്നും നാളെയും ചിലയിടങ്ങളിൽ തീവ്രമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ സൂചികകൾ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 15,16 തീയതികളിൽ ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു കാരണവശാലും നദികളിലോ മറ്റു ജലാശയങ്ങളിലോ ഇറങ്ങുവാൻ പാടില്ല. ഏവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.