പത്തനംതിട്ടയിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ അതിക്രമം; വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് മറിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു..

Spread the love

പത്തനംതിട്ട മൂയിയാറിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ അതിക്രമം. മൂഴിയാറിൽ കെഎസ്ഇബി ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് കാട്ടുപന്നുകയറി അതിക്രമം കാണിച്ചത്.
വീടിൻറെ വാതിൽ തകർത്താണ് കാട്ടുപന്നി അകത്ത് കയറിയത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് മറിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. വീട്ടിനുള്ളിലെ മറ്റു മുറികളിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ അനീഷിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് കാട്ടുപന്നി നാഷനഷ്ട്ടങ്ങൾ വരുത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.