നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിക്ക് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി അനുയായികളും കോടതിയിൽ *ഹൈക്കോടതി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കുന്ന ഇല്ലആരോപിച്ച് അദാനിഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് *കോടികൾ നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ ശമ്പളം കുടിശിയ തീർത്തില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.