ദലിത് കുടുംബങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പൊതുകിണര്‍ മൂടിയ കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.