തൃപ്പൂണിത്തുറ കെഎപി ഒന്നാം ബറ്റാലിയൻ അംഗം മതിലകം സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പറവൂർ വാണിയക്കാട് ആലിങ്ങപ്പൊക്കം ശ്രീജിത്തിനെ (29) ആണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.ആർ. ബൈജു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. #keralapolice

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.