തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടം, ഒരാൾ മരിച്ചു…

Spread the love

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടം. ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ കയർ പൊട്ടി വീണാണ് അപകടം.

ഡൊമെസ്റ്റിക്ക് ടെര്മിനലിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ പേട്ട സ്വദേശിയായ അനിൽ എന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.