തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ വൃക്കരോഗിയെ എലി കടിച്ചതായി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.