ചാൻസിലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്ന ജനാതിപത്യ നടപടിക്കെതിരെ സിപിഐഎം നെടുമങ്ങാട് ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.