കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.