കോഴിക്കോട് ചാലിയാര്‍ തീരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന മേഖല അവലോകന യോഗത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈ മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.