കൊല്ലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആറിടത്ത് കരിങ്കൊടി, 33 പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍; 6 പേര്‍ക്ക് കരുതല്‍ തടങ്കല്‍

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.