കൊല്ലം നഗരത്തെ ചുവപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കെഎസ്ആർടി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ( CITU) സംസ്ഥാന സമ്മേളന റാലിയും പൊതുയോഗവും

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.