കെടിയു വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.