കെഎസ്‌ആര്‍ടിസിയുടെ പരസ്യം നല്‍കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കും: സുപ്രീംകോടതി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.