കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ശസ്ത്രക്രിയ വിജയം. മന്ത്രി വീണാജോര്‍ജ് മുഴുവന്‍ ടീം അംഗങ്ങളേയും അഭിനന്ദിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.