ഐഡി കാർഡ് വിവാദത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോലീസ് ഒത്താശ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു യുവമോർച്ചയുടെ ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സമരം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.