എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ താഴെത്തട്ടിലെ ഗാർഡുകൾ പൈസ വാങ്ങി കേസ് ഒത്തുതീർക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.