എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍ നയിച്ച ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥക്ക് തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ ആവേശകരമായ..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.