ഇ പോസ് മെഷീന്‍ സെര്‍വര്‍ തകരാറിലായതാണ് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികള്‍ അറിയിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.