ഇടതു മുന്നണി ഭരണ നേതൃത്വം നല്കുന്ന കാട്ടാക്കs കണ്ടല സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘത്തിലെ നിക്ഷേപകരുടെ പണം തിരികെ നല്കണമെന്നാവശ്യട്ടു ഞങ്ങളേറ്റെടുത്തസമരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ഉപവാസ സമരം ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അനിൽ ആൻ്റണി ഇന്ന് രാവിലെ സഹകരണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ പിന്തുണ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള കരുത്തായി മാറുന്നു.പണം നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ചേർത്ത്പിടിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.