അരുവിക്കര ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി, സമീപവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Spread the love

മ‍ഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി. രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഷട്ടറുകൾ 15 സെന്‍റീമീറ്റർ വീതമാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമീപവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.