അരിക്കൊമ്പൻ കാണാമറയത്ത്, ദൗത്യം നീളുന്നു

Spread the love

അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം നീളുന്നു. അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്താണെന്നാണ് വിവരം. ദൗത്യ സംഘം ആനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം കണ്ടത് ചക്കക്കൊമ്പനെയാണെന്നും വിവരമുണ്ട്. വെയിൽ ശക്തമായാൽ ആനയെ വെടിവയ്ക്കാൻ തടസമേറെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആനയെത്തണുപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം വേണ്ടിവരും. റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനും സമയം വേണ്ടിവരും.

അടുത്ത 2 മണിക്കൂർ നിർണായകമാണ്. 12മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും. ചിന്നക്കനാലിന്റെ വിവിധമേഖലകളിൽ അരിക്കൊമ്പനായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാണ്. അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് വിവരമില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ദൗത്യത്തിൽ വെല്ലുവിളികൂടുകയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.